Pieter van Foreest kiest voor zorgtechnologie van Hertek Care

Na een uitgebreid selectietraject heeft Pieter van Foreest voor Hertek Care als strategisch partner gekozen om de komende jaren verder te bouwen aan de toezichthoudende techniek.

Pieter van Foreest wil voor nu en in de toekomst passende zorg bieden. Aangezien de zorgvraag steeds complexer wordt, in een krappe arbeidsmarkt die ook nog eens vergrijst, levert dat zorgorganisaties een enorme uitdaging. Om deze uitdaging het hoofd te kunnen bieden zijn er fundamentele veranderingen nodig in de technologische ondersteuning van de zorgmedewerkers.

Zorginnovatie, waaronder toezichthoudende techniek, draagt hieraan bij. Zo kan toezichthoudende techniek bijdragen om efficiënt toezicht te houden in een verpleeghuis. In de thuissituatie kan deze techniek ervoor zorgen dat mensen met wat hulp en ondersteuning mogelijk langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

“Kenmerkend voor de werkwijze van Hertek Care is hoe zij een duurzame implementatie van effectieve zorgtechnologie waarborgen. Dit sluit volledig aan op onze visie op zorg, waarbij vrijheid, veiligheid en doelmatigheid centraal staan." aldus Harald van der Winden, Programmamanager Toezichthoudende Techniek bij Pieter van Foreest. “Ook de aanpak van Hertek Care waarbij zij ons uitgebreid begeleiden bij procesverandering en adoptie sluit aan op onze visie, zodat onze medewerkers dagelijks kwalitatieve zorg kunnen blijven leveren.” vervolgt Harald. "Daarnaast is het Sonevo zorgplatform functioneel volop in ontwikkeling en werkt Hertek Care intensief samen met integratiepartners waarmee nieuwe zorgtechnologie snel beschikbaar is op het zorgplatform."

Beide partijen zijn bijzonder trots op dit partnerschap en zien uit naar een succesvolle samenwerking waarbij het inzetten van toekomstbestendige zorgtechnologie centraal staat ten gunste van het zorgproces van Pieter van Foreest. De komende periode van 2 jaar worden diverse locaties (met zowel Somatische als PG cliënten) voorzien van nieuwe Zorgtechnologie van Hertek Care.

Over Pieter van Foreest
Pieter van Foreest biedt een breed, flexibel pakket aan services en diensten voor ouderen op het gebied van wonen, zorg, behandeling en welzijn in de regio Delft, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Westland. De organisatie telt 25 locaties, biedt wonen met zorg, thuiszorg, hulp bij het huishouden, revalidatie en herstel en diverse andere services. Er werken 3.600 medewerkers bij Pieter van Foreest en zij mogen rekenen op de ondersteuning van zo’n 1.500 vrijwilligers.