Onze scans

Met zorgtechnologie werken verzorgers efficiënter en besteden ze meer tijd aan cliënten. Maar hoe haal je het beste uit zorgtechnologie voor jouw zorgorganisatie?

Verkrijg waardevolle inzichten met de zorgtechnologiescan of de adoptiescan!
De zorgtechnologiescan geeft inzicht in de huidige (en gewenste) situatie rondom technologie, processen, adoptie en data. Met de adoptiescan maken wij het kennisniveau betreft zorgtechnologie van jouw zorgorganisatie inzichtelijk. Zeer waardevol om zorgtechnologie maximaal te laten bijdragen aan het zorgproces.

Zorgtechnologiescan

Startpunt voor duurzame implementatie van effectieve zorgtechnologie
Hoe zorg je ervoor dat je ook in de toekomst kwalitatieve zorg blijft leveren? Met zorgtechnologie werken verzorgers efficiënter en besteden ze meer tijd aan cliënten. Wij begeleiden je met een duurzame implementatie van effectieve zorgtechnologie, passend binnen de zorgvisie van jouw zorgorganisatie en de actuele wetgeving, bijvoorbeeld de Wet zorg en dwang.

Adoptiescan

Dé APK voor het juist toepassen van zorgtechnologie
Wat is de adoptiegraad en het kennisniveau betreft zorgtechnologie onder jouw zorgmedewerkers? Wij maken dit inzichtelijk met de adoptiescan. Onze zorgconsultants gaan in gesprek met teamleiders en zorgmedewerkers en kijken of de instellingen van de aanwezige zorgtechnologie aansluit op de hulpvraag van de bewoners. Na afloop ontvang je een overzichtelijke rapportage over de uitkomsten met bijbehorend advies.